p

Improved xpo / Sweetspotevents

Vi arrangerar events inom home entertainment. För bästa trovärdighet är vi en helt oberoende aktör utan ekonomiska eller andra kopplingar till vare sig butiks eller distributörsledet. Våra events marknadsförs under namnet SWEETSPOT som även är en populär benämning på den sittposition som erbjuder bäst musik, film eller spelupplevelse i hemmiljö. Utställare är företrädelsevis distributörer inom dessa branscher och som önskar visa hur ny teknik kan erbjuda besökarna nya dimensioner i sina respektive intressen. Med nyfikenhet och kreativa idéer söker vi hela tiden nya former för att erbjuda såväl besökare som utställare intressanta möten i ändamålsenliga och intressanta miljöer. Vi är övertygade om att branschen mår bra av att mässor och events utvecklas och kan attrahera nya målgrupper som normalt inte kommer till traditionella s k highendmässor. Därför använder vi sällan ord som ”hifi eller highend” i vår marknadsföring eftersom dessa begrepp är okända för de flesta. Vårt koncept utvecklas hela tiden och vi följer med intresse branschen och önskar hela tiden hålla en dialog med dess företrädare i syfte att uppnå ständiga förbättringar.
improved xpo

Kontakta oss

Har du frågor eller förslag? Ring eller maila:

Björn Hestner:  +46703747322 info@sweetspotevents.se

Prenumerera på våra nyhetsutskick!

Du prenumererar nu!

Pin It on Pinterest

Share This